VitaJuwel


德國水晶寶石能量水瓶


璀璨純淨的身心靈饗宴

水是生命的泉源,心靈的良藥;

喝水是如此簡單卻又如此重要。

飲用足量純淨的好水能幫助體內代謝過程進行,

淨化身心靈,提升生活品質。

古希臘的人們使用能夠儲存能量的寶石,

加入飲用水中活化水質,強化療癒效果。


波西米亞無鉛水晶玻璃純手工打造

德國原創設計,

獲得多國專利的Vita Juwel寶石能量水瓶,

由奧地利阿爾卑斯山地區藝術工匠,

採用波西米亞無鉛水晶玻璃純手工打造,

精心選用不同組合的公平交易貿易寶石,

讓您僅需7至10分鐘,

就能將一般飲用水轉換成寶石能量水。


使用便利,輕鬆衛生,

晶瑩剔透的瓶身設計與璀璨純淨的寶石,

讓您由內而外煥發正面美麗的能量,

讓喝水成為身心靈的饗宴!

系列商品

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...

猜你也會愛~ XO

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...