UMA

美國天然保養香氛品牌


來自印度的品牌創辦人Shrankhla Holecek,熟稔生命吠陀醫學,向來對印度傳統的靈性哲學認同度很高,相信真實的美麗來自於內心的簡樸、真誠和平靜,因此UMA的精油均只萃取極淨的植物精華,並使用歷久彌新的獨家配方調製,用在消彌現代社會對身體帶來的壓力和傷害。每一瓶UMA都包含了豐富的傳統、先進的科技以及最重要的元素 - 愛。

最知名的特色,是來自自有農場生產的100%有機精油,結合現代科技與「阿育吠陀」古老智慧的結晶,連印度的皇室貴族都十分喜愛,並獲得全球名人、時尚雜誌好評推薦!

系列商品

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...

猜你也會愛~ XO

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...